Month: November 2016

SỨC MẠNH CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN

SỨC MẠNH CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN Ngay sau khi cuộc bầu cử vừa ngã ngũ, Donald Trump vừa trở thành tổng thống của nước Mỹ thì không ít những nguyên thủ quốc gia có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ muốn bắt liên lạc ngay. Có thể là để thảo luận

Thượng Hải

Thượng Hải – dấu ấn rồng Châu Á. Mình ít khi viết dài dòng về những chuyến travel, nhưng lần này mình thực sự muốn chia sẻ với mọi người về trải nghiệm Thượng Hải. Mình đã travel đến 20 quốc gia trên thế giới, nhưng giờ mới có dịp qua Trung Quốc. Ban đầu