Dung là nạn nhân của Bạo lực gia đình

Dung là nạn nhân của Bạo lực gia đình. Nhìn xót xa quá.
Nhìn những hình ảnh này của Dung mình thấy buồn cho phụ nữ VN.
Chiến tranh đã đi qua, hoà bình lập lại rồi mà cuộc chiến với Bạo lực gia đình vẫn nóng bỏng hàng ngày, hàng giờ.
Đừng đợi chờ ai cứu mình, phụ nữ mình hãy tự làm “người nông dân nổi dậy” đi.
Mình sẽ liên lạc với Dung để giúp bạn ấy một phần nhỏ. Các bạn có thể mua hàng ủng hộ bạn ấy qua Fb nhé.
Thông tin anh Chí Trung đã đưa đủ ở dưới ạ.
Many thanks❤️