Đừng quên Formosa

Đừng quên Formosa!
Trong nhiệm kỳ dang dở của ông Thăng, ngày 1.5.2016 đã có một cuộc biểu tình lớn phản đối Formosa. Tôi vẫn nhớ sáng hôm đó, khi chạy xe ra khu trung tâm, tôi nhận định rằng nhà cầm quyền ban đầu chấp nhận cho cuộc biểu tình nổ ra. Và có thể họ không lường hết số lượng người biểu tình lên đến cả chục ngàn, nên những lần sau họ ngăn chặn quyết liệt, đàn áp dã man.
Ông Thăng đã mất chức, ông Nhân lên thay, liệu tình trạng canh cửa, đàn áp, bắt bớ… những người chỉ sử dụng đúng quyền lợi của mình theo hiến pháp qui định có nhẹ hơn hay sẽ tàn bạo hơn?
Nhưng xin nói với các ông, tất cả những ai có lương tri đều không thể quên Formosa đã góp tay tàn hại đất nước này!

14 Comments