Hôm qua tôi đã gửi thư kèm Kiến nghị Phản đối tăng thuế BVMT đối với xăng với danh sách tên 2039 người ký online đến Quốc hội

Hôm qua tôi đã gửi thư kèm Kiến nghị Phản đối tăng thuế BVMT đối với xăng với danh sách tên 2039 người ký online đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài Chính và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Nội dung thư như sau:
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017
Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ Tịch Quốc Hội.
Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ Tướng Chính Phủ
Đồng kính gửi: Bộ Tài chính, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc Hội
Tôi – công dân Trần Vũ Hải, hành nghề luật sư tại 28 Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi xin gửi Quý Ông/Bà và Quý Cơ quan bản Kiến nghị phản đối tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, bản Kiến nghị, đến nay đã có hơn 2.000 người ký tên online trên trang web: wakeitup.net.
Chúng tôi gửi kèm danh sách tên và địa chỉ mail những người ký online kiến nghị (đợt 1), các công dân ký vào Kiến nghị này là thực hiện quyền công dân theo khoản 1 Điều 28 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”.
Chúng tôi rất mong Quý Ông/Bà và Quý Cơ quan nghiên cứu, quan tâm xem xét và trả lời Kiến nghị này, nếu cần thiết tổ chức đối thoại với đại diện những người tham gia Kiến nghị, theo khoản 2 Điều 28 Hiến pháp: “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.
Trân trọng!
Công dân Trần Vũ Hải.
PS: Hiện đã có hơn 2600 người ký online, mời các bạn ký tiếp và chia sẻ, thông báo, thuyết phục bạn bè, đồng nghiệp, người thân ký Kiến nghị online tại http://wakeitup.net/kien-nghi-phan-doi-tang-thue-bao-ve-moi….
Xin mời các bạn có điều kiện và khả năng thu thập chữ ký tươi (dự kiến 50.000 chữ ký tươi, hiện đã có hơn 100 CTV) đăng ký Cộng tác viên tại chiendichmottrieuchuky@gmail.com, ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp.
Xin cám ơn lần nữa tất cả các bạn!

18 Comments