hôm trước khi bình luận về thái độ và ứng xử của giới chức Nhật xung quanh vụ sát hại bé gái người Việt tôi có nói họ qua hiểu người Viêt và VN

hôm trước khi bình luận về thái độ và ứng xử của giới chức Nhật xung quanh vụ sát hại bé gái người Việt tôi có nói họ qua hiểu người Viêt và VN. Hom nay thấy nhiều người Việt share hình ông Abe,thủ tướng Nhật ngồi quỳ dưới sàn và bình ong là người thương dân ,yêu dân. Hoa ra người Việt chẳng hiểu gì về Nhât. Nên khen ông ấy biết làm chính trị gia thì hợp lý hơn. Nhưng khen thế cũng vô duyên vì một anh viên chức hạng bét ở toà thị chính cũng làm được như thế thậm chí hơn thế.Muốn khen chính khách thì không nên khen họ yêu dân hay không mà nên khen họ biết làm chính trị hay không. Biết làm chính trị nghĩa là họ lam tốt công việc lạm thuê của họ. Và như thế quoc dân sẽ được lợi. Thế thôi.

3 Comments