I’m Independent

I’m Independent, Freedom & Happiness!
Tôi là Độc lập, Tự do & Hạnh phúc.
Tôi độc lập về tài chính lẫn tinh thần, không phụ thuộc ai về tình cảm & cũng chẳng rằng buộc ai. Tôi không phụ thuộc vào bất cứ điều gì để có được hạnh phúc và những gì tôi muốn. Cuộc sống của tôi và những gì tôi có đều do tôi tự mình có được. Tôi là hoạ sĩ của cuộc đời mình. ♥️♦️♣️♠️
Tôi tự do sống cuộc sống của mình mà không bị rằng buộc trong giới hạn suy nghĩ hay đánh giá của bất kỳ ai.
Tôi hạnh phúc vì tôi biết mục đích sống của tôi là trở thành người hạnh phúc & mang lại hạnh phúc cho người nên tất cả những gì tôi làm chỉ đều xoay quanh/trả lời cho 2 điều đó. Tôi biết mình là ai. Tôi luôn yêu và được yêu bởi những người đàn ông tuyệt vời nhất. Tôi luôn có được sự hạnh phúc từ trong tâm mà không bị phụ thuộc bởi bất kỳ yếu tố nào bên ngoài, nhờ hiểu được sự vô ngã, vô thường, khổ đau và nhận biết/kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi hạnh phúc vì tôi biết cách mà luật hấp dẫn, luật nhân quả & luật tự nhiên vận hành rồi tôi sống theo cách đó…❤️

25 Comments