Khi sự bất đồng chính kiến và trợ giúp nạn nhân #formosa đã khiến người phụ nữ can trường #NguyenNgocNhuQuynh trở thành chống đối nhà nước này theo Điều 88 BLHS

Khi sự bất đồng chính kiến và trợ giúp nạn nhân #formosa đã khiến người phụ nữ can trường #NguyenNgocNhuQuynh trở thành chống đối nhà nước này theo Điều 88 BLHS.
Hãy nghe phân tích của các Báo cáo viên đặc biệt (SR) của Liên Hiệp Quốc để hiểu rõ hơn về việc #MeNam đã “không làm gì hơn ngoài thúc đẩy quyền con người và bảo vệ môi trường thông qua mạng xã hội” và “điều này, theo họ, không thể là tội phạm ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả Việt Nam. Mẹ Nấm, do đó, phải được trả tự do ngay lập tức!”.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Hãy quan tâm để bảo vệ cuộc đời của chính con cháu chúng ta chứ không phải ai khác trên cái đất nước này.
See Translation

2 Comments