Learn to love without condition

Learn to love without condition. Talk without bad intention. Give without any reason. Most of all, care for people without any expectation and you will always deserve what you’ve given out. ❤️
Học cách yêu vô điều kiện, nói không có ý xấu, cho không cần lý do và hơn cả là quan tâm đến mọi người mà không mong đợi gì cả thì bạn cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất xứng với những gì bạn đã làm & cho đi cho người khác. Không phải với người bạn đã cho/yêu/thương/quan tâm thì cũng sẽ từ người khác.
Hôm nay, mình nhận được món quà làm bằng tay, lông chồn và khắc tên của mình. Cảm động & trân trọng lắm ạ! Mình nghĩ các bạn gái nên bắt đầu có và cũng nên bắt đầu được tặng những món đồ sản xuất có giới hạn, dành riêng cho mình, khắc tên mình, màu sắc của riêng mình để thể hiện cá tính, phong cách sống, con người mình ntn nha! Thích lắm ý’