Thấy gì qua việc thủ tướng cùng nội các gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp

Thấy gì qua việc thủ tướng cùng nội các gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp?
Là chính phủ vẫn lên gân và hô khẩu hiệu. Còn doanh nghiệp thì gào thét về cơ chế nhưng lại tích cực xin để… được cho.
Chính phủ kiến tạo là thứ đang được hô hào. Còn doanh nghiệp có tư duy thị trường đích thực vẫn là thứ xa xỉ và chưa được khai phóng.
Họ vẫn dựa vào cơ chế để tồn tại chứ chưa thoát hay vượt ra được. Với tâm thế đó thì mãi là nhỏ và vừa.
Và với thứ kiến tạo hô hào, thì CHÍNH PHỦ đúng là…CHÚ PHỈNH.
Lừa phỉnh nhau để song hành và tồn tại âu cũng là sự vĩ đại ở nước Nam ta.
Nói chung là chả có đéo gì mới cả. Haha…!!!

7 Comments