“Theo Nghiên cứu sinh Đại học Kanazawa Nguyễn Quốc Vương

“Theo Nghiên cứu sinh Đại học Kanazawa Nguyễn Quốc Vương, năm 1947, cải cách giáo dục tại Nhật Bản chính thức được tiến hành và 15 năm sau đó nước Nhật bắt đầu bước vào thời kỳ kinh tế phát triển thần kỳ, đạt đến đỉnh cao cũng như thay đổi rất nhiều. Khi nhìn lại, chúng ta có thể thấy rõ, toàn bộ giá trị phổ quát người Nhật tiếp nhận và sau đó thay đổi họ, bao gồm suy nghĩ về hòa bình, dân chủ, tôn trọng con người… đều bắt nguồn từ tài liệu học tập này rồi bắt đầu lan truyền trên khắp nước Nhật”
Báo Kinh tế đô thị đưa tin về tọa đàm của NXB Đại học Sư phạm