Thực tình

Thực tình, cùng kinh doanh sao ko tự sáng tạo và tự tạo nên cái riêng của mình! Chỉ ngày ngày đi copy, bắt chước, và ăn cắp ý tưởng là nhanh thôi ❗️
Cứ hôm trc mình vừa làm 1 điều j đó mới mới, thì vài hôm sau thấy đã có bản sao. Đừng bảo là ” ý tưởng lớn gặp nhau ” !
Giống thì giống vừa thôi đừng giống quá:)
Chẳng có quyền cấm đoán ai, hay có quyền bắt ai ko thể làm thế, nhg dù sao vẫn cảm thấy ” vô cùng ngứa mắt ” ! Công sức & chất xám cả mà:)