☺️Báo chí ưu ái em Phượng quá cơ

☺️Báo chí ưu ái em Phượng quá cơ. Mới có cái xe thôi mà báo chí đã đưa tin rần rần như vầy rồi. Anh chị em bạn bè đã chia sẻ quá trời. Thế này mà em Phượng có tin gì “hot ” thì không biết là sẽ bao nhiêu người quan tâm chia sẻ nữa đây.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em chỉ là :
nghề của em là rửa cốc mà thôi …..
Đừng nghĩ mình là ” Quý Bà” là lại nghĩ mình là Huấn Luyện Viên Trưởng của một đội “Bóng ….Lộ mất bây giờ”
Cuộc sống của em đơn giản lắm , chẳng phải bon chen , luồn lách , luồn cúi , điêu trác , giả dối , âm mưu , bất chấp cảm xúc của người khác , bất chấp thủ đoạn làm tiền để rồi GẶM NHẤM thành quả à nha .
Đừng có tỏ ra mình thông minh quá ,để dạy đời thiên hạ . Trải đời có thể nhiều hơn em nhưng trải lòng chưa chắc à nha .
Chị em trong nhà còn giả dối với nhau , người ngoài xá gì ???????
Cho mình thời gian để nghĩ xem làm thế nào :
Người là mình và Mình là người .
Đúng là :
NGU LẮM ĐỒ KHÔN Ạ !!!!!!!