Luật chơi : Ai bị dính tag thì nhất định phải trả tag và phải tag trả 20 người (trong đó có tôi),Chỉ làm tag một lần duy nhất.hãy nhớ rằng tôi tag bạn là vì tôi yêu quý bạn, và nếu bạn không tag lại thì tức là bạn k coi trọng tình cảm