Chưa bao giờ cảm thấy bất lực, căm phẫn đến tột cùng như lúc này. Nhận được điện thoại của chị thông báo, thấy tiếng của các Dì nức nở trong điện thoại mà mình cũng không thể kiềm chế để không bật khóc thành lời. Thương bác, thương con, thương mọi người bao nhiêu