Thượng Hải – dấu ấn rồng Châu Á. Mình ít khi viết dài dòng về những chuyến travel, nhưng lần này mình thực sự muốn chia sẻ với mọi người về trải nghiệm Thượng Hải. Mình đã travel đến 20 quốc gia trên thế giới, nhưng giờ mới có dịp qua Trung Quốc. Ban đầu