Nếu bạn biết số lần bên ai đó là hữu hạn thì bạn có cư xử khác đi không? Bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi bị bệnh tiểu đường tuýp 2 nhiều năm, vào những năm cuối đời, bà tôi tai biến nằm liệt 1 chỗ. Cô cậu tôi thường dìu bà ra hàng gội