3 CẤP ĐỘ TỰ DO TÀI CHÍNH

3 CẤP ĐỘ TỰ DO TÀI CHÍNH
1. Tự do tài chính cố định: Là khi bạn có các nguồn thu nhập thụ động đủ để trang trải cho cuộc sống hàng tháng
2. Tự do tài chính hoàn hảo: Là khi bạn có các nguồn thu nhập thụ động lớn gấp 2 lần so với chi phí cố định hiện tại
3. Tự do tài chính mơ ước: Là bạn có các nguồn thu nhập thụ động mà bạn mơ ước.
Bạn muốn mình đạt được tự do tài chính cấp độ mấy?
Chia sẻ cấp độ mà bạn mong muốn xuống dưới nhé.
P/s: Tớ đang ở cấp độ 2 và đang phấn đấu lên 3.