36 chưa qua

36 chưa qua, 37 đã tới…
Nhanh vờ cờ đờ…
Cảm ơn mọi người đã chúc mừng, cảm ơn bạn bè, anh em, gia đình đã chung vui…
Cảm ơn cuộc đời vẫn cho sức khoẻ, may mắn, vẫn cho những đam mê, hoài bão và những tham vọng.
Chúc mừng sn Namster Do, một người bạn, một người anh, một cộng sự tuyệt vời. Chúc mừng sn một người anh Micheal hài hước nữa…
Love you all, Good night.
See Translation