Bản thân mình dị rồi nên mình chụp ảnh không cố tình tạo ấn tượng dị thường hay khác thường làm gì

Bản thân mình dị rồi nên mình chụp ảnh không cố tình tạo ấn tượng dị thường hay khác thường làm gì.
Chụp những gì mình thấy đẹp, thật, muốn ghi lại từ cảm xúc của mình, từ thực tế vui buồn say mê chứ không tô vẽ hay tạo ra cảm xúc dẫn dắt câu chuyện khác đi hay méo mó.
Đời sống trước mắt mình cứ ngập những điều đẹp đẽ í.
Ảnh này 30 năm rồi.
Bây giờ vẫn lăn lê bò toài bãi cỏ nghe nhạc như thế.