BIỂN ĐÔNG NHƯ CÓ BÁC

BIỂN ĐÔNG NHƯ CÓ BÁC
Biển trào dậy sóng Bác Hồ ơi
Dù ở nơi xa tận cổng trời
Bác thấy dàn khoan trơ tráo vậy
Thương về con cháu ,lệ Người rơi !
Người ta nước lớn,cậy dân đông
Tàu chiến hung hăng xả ống rồng
Vây hãm thuyền ta,đâm mảng cá
Luật trời luật biển có như không…?
Ta nén hờn căm tận đáy lòng
Để trời biển lặng,chặn cuồng phong
Giữ từng hải lý,từng hòn đảo
Không để “lưỡi bò” lấn biển Đông.
Giữ lấy non sông,Bác dặn rồi
Dẫu Trường Sơn cháy,biển Đông sôi
Dẫu là đế quốc hay bành trướng
Tấc biển ,tấc vàng chớ buông lơi !
Bác vẫn ung dung đứng vẫy chào
Cờ hồng trên đảo vẫn bay cao
Hồn thiêng của Bác, hồn sông núi
Vẫn đứng cao hơn ngọn sóng trào… !
Hà nội 17/02/2017
Nguyễn Văn Pứ