Brand & SME

Brand & SME
1. Sản phẩm và xây dựng thương hiệu, cái nào cần ưu tiên trước?
Đương nhiên là sản phẩm rồi.
Khi chưa rõ năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình là gì, đừng vội làm thương hiệu.
Khi thấy sản phẩm chưa ổn đừng vội làm thương hiệu. Sản phẩm tệ làm thương hiệu càng dữ chết càng nhanh
Khi chưa có nguồn lực triển khai, khoan vội thuê tư vấn chuyên nghiệp. Chiến lược có đúng đến mấy không bắt tay vào thực thi thì cũng chẳng để làm gì.
2. Nhưng khi sản phẩm thực sự tốt, có cần làm thương hiệu từ đầu không?
Rất cần.
Sản phẩm tốt không biết cách nói cho người khác biết thì khác gì áo gấm đi đêm.
Đối với sản phẩm tốt, truyền miệng từ những người đã dùng rất quan trọng. Nhưng truyền miệng không là không đủ.
Khi đối thủ cũng sản phẩm tốt chẳng kém thì chiến thắng thuộc về người biết làm thương hiệu một cách bài bản, biết vận dụng những quy luật những nguyên tắc có sức mạnh tạo sự thay đổi. Có nhiều lúc chỉ cần làm đúng bài là khác hẳn. Rút ngắn thời gian, lại chi tiền ít hơn.
Thế giới ngày nay đang cạnh tranh bằng tốc độ. Khi giống nhau về sản phẩm, thành công đến từ tốc độ ai đi trước về truyền thông mà thôi.
3. Cần bao nhiều lâu để một chiến lược thương hiệu mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp?
Không có mốc thời gian nào cố định. Thành công hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố chính:
Chiến lược thương hiệu có chuẩn hay không?
Chuẩn rồi thực thi trong quảng cáo và content có hiệu quả không?
Cuối cùng là đội ngũ bán hàng thực thi hiệu ứng thương hiệu và truyền thông mang lại thế nào, nhất là chất lượng dịch vụ.
Nhanh là 6 tháng thấy rõ kết quả
Chậm thậm chí mất vài ba năm.
Kết luận trên này tự rút ra từ các khách hàng của tôi và chính start-up của tôi.
Trong tất cả mọi việc, muốn hiệu quả cần làm thông minh, làm có hiểu biết. Trong branding càng như vậy.
Đức Sơn