Buổi tốt nghiệp lớp CEO Hà Nội khoá 1 của clb Quản trị & Khởi nghiệp

Buổi tốt nghiệp lớp CEO Hà Nội khoá 1 của clb Quản trị & Khởi nghiệp.
22 buổi học cho 150 học viên đa số là CEO và quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tình cảm nồng ấm, vừa âm ỉ vừa cuống nhiệt của các bạn học viên khiến tất cả giảng viên đều xúc động.
Khi xã hội còn quá nhiều chuyện thị phi, sự vô tư, trong sáng rất đời giữa thầy & trò ở nơi đây thật đáng trân quý lắm lắm.
Cảm ơn nỗ lực to lớn của các anh Đỗ Long, Lâm Minh Chánh, Lý Trường Chiến và sự nhiệt tình trách nhiệm của ban cán sự lớp.