Cả nhà pepsi đi thôi nôi 2 bạn sinh đôi

Cả nhà pepsi đi thôi nôi 2 bạn sinh đôi.
Bạn pepsi ngồi an phomai vs uông nước còn cha mẹ thì ngồi nhìn vs uống nước.
Cha pepsi hư quá, uống bia nhiều quá nó khóc đòi về cho cha nó ăn cơm nguội.
Lâu2 mới có ảnh cả nhà.
Mình xấu nhất nhà rồi
Iu thương