Cảm ơn nhà thơ TRẦN HÙNG đã gửi tặng tôi hai tập thơ một lúc : THẢM THẮC và VƯỜN KHUYA

Cảm ơn nhà thơ TRẦN HÙNG đã gửi tặng tôi hai tập thơ một lúc : THẢM THẮC và VƯỜN KHUYA . Vâng chỉ biết cảm ơn thôi vì tôi rất xúc động các bạn ạ . Xúc động và hạnh phúc nữa . Facebook đối với tôi không còn là cõi ảo nữa . Xin trích hai câu thơ của một tác giả nước ngoài mà trước đây tôi cũng đã nhắc đến để bày tỏ cảm xúc của mình :
CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG
(KAHLI GIBRAN -ẤN ĐỘ )