Cảm ơn Viện IFA đã giúp tôi có thêm 18 người bạn mới

Cảm ơn Viện IFA đã giúp tôi có thêm 18 người bạn mới. Tất cả đều đã và đang là những Lãnh Đạo cấp cao của các Doanh Nghiệp, chúng tôi đến với nhau trong 1 lớp học chuyên sâu rất Pro. Hy vọng cuối khóa học tất cả chúng tôi đều sẽ có mặt tại Mỹ để nhận Bằng Tốt Nghiệp vào khoảng tháng 5 đấy. Cả lớp đang rất cam kết mặc dù dịp cuối năm ai cũng rất bận rộn nhưng vẫn đều đặn đến trường mỗi tuần 3 ngày. Thật tuyệt vời ( vài hình ảnh thành viên của lớp CEO12 Cấp Cao của IFA )