Cảnh báo tất cả mọi người

Cảnh báo tất cả mọi người!
Hầu như tất cả các tài khoản Facebook đang bị hack. Hình ảnh, hồ sơ cá nhân và tên của bạn được sử dụng để tạo ra một tài khoản facebook mới. Và sau đó họ muốn kết bạn với bạn bè của bạn, bạn bè của bạn nghĩ rằng đó là bạn và chấp nhận.
Từ thời điểm này, bọn hacker viết những gì họ muốn theo tên của bạn…Tôi muốn bạn biết tôi KHÔNG có kế hoạch mở một tài khoản mới, do vậy đừng đồng ý với một lời mời kết bạn thứ 2 từ tôi. Nếu cần gì ở bạn tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin từ điện thoại. Xin các bạn lưu ý!
Hãy chép tin này lên tường Facebook của bạn để tất cả bạn bè của bạn sẽ được cảnh báo!