Chắc tại câu trả lời cho câu hỏi này cô lại viết ở nick Pit Pat mà giờ cô mất nó rồi nên không tìm lại được cho em

Chắc tại câu trả lời cho câu hỏi này cô lại viết ở nick Pit Pat mà giờ cô mất nó rồi nên không tìm lại được cho em. Chuyện thì dài lắm, nhưng cơ bản là MA không cho cô đủ teaching practice, cũng như giai đoạn đi học celta cô bị khủng hoảng khi không biết nên phát triển tiếp thế nào khi các nguồn tự học chỉ cho thấy một vài hướng đi chứ không cho mình hiểu được bản chất + lý thuyết lúc ấy lại không đủ cụ thể để mình hình dung được. Đi học celta, cô được hướng dẫn từng bước và có người sửa cho những thứ mà chính mình k tự nhận ra được và cứ làm theo thói quen. Sau giai đoạn đó, tự nhiên kiến thức của MA kết hợp với practice của celta, dường như rọi sáng cho mình và mình thấy rất rõ tại sao, như thế nào và cần làm gì. Cô nghĩ đây là kết quả của cả hai. Thế nên nếu cô là em, cô sẽ đi học celta trước (nhưng trc đó nên có thực tập giảng dạy một thời gian để có cảm nhận về công việc này), sau đó thì học dần lên. Có thực hành rồi, va vấp rồi, lúc đó học lý thuyết mới “vào” được.
#Sarahah