Chấm công cho lính của ông Vương tiến dũng Hà đông nhá :

Chấm công cho lính của ông Vương tiến dũng Hà đông nhá :
– Hôm qua : 20.5.2017 : ba đứa gác từ 6am.
Hai đứa đi theo từ Hà Đông đến Sứ quán Đức , đi về Thanh Nhàn, chờ anh làm việc đến 11 am.
Về từ Thanh Nhàn đến Hà Đông.
Đứng hè nắng coi anh uống bia đến 12 am, gọi vào uống không vào.
Tổng cộng : 64 km. Nắng cháy tay vì hai đứa mặc áo cộc.
– Sáng nay : 2 đứa canh từ 6 am.
Trời mưa vẫn đứng ngõ canh, thi thoảng chạy vào ngó cổng, camera ghi 24/24 chấm công rất chi tiết.
Yêu cầu ông Vương tiến dũng chi trả chi phí xăng xe, công tác cho mấy đứa cho đàng hoàng, chứ mấy đứa báo là các đợt trước không có chi xu nào cả !
Vậy xác nhận để cho các cơ quan liên quan tiền thuế dân biết, có cơ sở tính toán, duyệt tiền và theo dõi.
Vova đã ký.