Chẳng thể bỏ qua được bước nào của KOSXU cả vì mình nghĩ nếu bỏ qua da chắc chắn sẽ gặp vấn đề hxxxx cứ để ý hôm nào em lười là em biết ngay cái sai

Chẳng thể bỏ qua được bước nào của KOSXU cả vì mình nghĩ nếu bỏ qua da chắc chắn sẽ gặp vấn đề hxxxx cứ để ý hôm nào em lười là em biết ngay cái sai , k chịu bảo vệ thì chỉ có lên mụn ẩn tùm lum thôi chị Phạm Thị Thu Hương ạ
See Translation