Chính quyền đâu

Chính quyền đâu ? Công an đâu ?
Đốt mẹ cả cái Formosa đi tôi cũng đéo quan tâm, hay đuổi mẹ hết bọn nhà đầu tư khỏi Hà Tĩnh tôi đéo để ý…
Nhưng đồng bào chơi trò chặn đường huyết mạch như này là đéo được rồi, bao nhiêu người vô can sẽ phải khốn khổ khốn nạn vì đồng bào ?
Nhìn hình ảnh người đàn ông quỳ van lạy lục một nhóm người hòng mong mở đường để cho xe cấp cứu đi qua mà ứa gan.
Nói bảo ác, đôi khi, trong hoàn cảnh này, tôi ước có một con xe Công ten nơ 40 feet full tải 38 tấn lao với tốc độ 80km/h và đột ngột đến đây thì đứt phanh !!!
Chỉ 1 lần đứt phanh thôi, 3 năm nữa thì Bố bảo hay Cha xúi đồng-bào cũng đéo dám mò ra đây chặn xe nữa !!!