Chuẩn bị về Sài Gòn thôi nào

Chuẩn bị về Sài Gòn thôi nào
Thêm 1 chuyến đi cùng nhau cho cả nhà, ở đây thích lắm, nhẹ nhàng thư thái và quan trọng là thức ăn tươi ngon: cá, mực, ốc tươi sống, sườn nướng làm Pôn mê mẩn… Pôn lại lời nhất nhà rồi, được bơi cả trong hồ lẫn ở biển… còn không thì đạp xe vòng quanh quanh vòng không ai muốn về cả, muốn ở lại thêm vài ngày cho đã đời cơ ⛱⛱⛱