Chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi

Chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi.
Con cái chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời như vậy.
Chúng ta không thích cái cha mẹ chúng ta mong muốn.
Con cái chúng ta cũng có quyền để được BIẾT, để được CHỌN LỰA cái tụi nó muốn theo đuổi – không phải là cái chúng ta muốn tụi nó theo đuổi.
Những thứ giá trị của ngày hôm nay có thể chỉ là đồ bỏ của ngày mai. Chiếc ô tô ta tự hào đã bỏ ra một số tiền lớn có được, vài năm sau sẽ thành lạc hậu khi con cái ta di chuyển trên những phương tiện… có cánh :D.
Thời gian thì vẫn cứ trôi – còn cuộc đời thì chẳng chờ đợi. Vậy tốt nhất là sống cuộc đời của mình và hỗ trợ con tìm được con đường của nó. Và tất cả đều hạnh phúc.