Có bao giờ chỉ vì một câu hát

Có bao giờ chỉ vì một câu hát, bạn yêu luôn cả nguyên bài nhạc? Sẵn sàng nghe đi nghe lại chỉ để đợi đến đúng câu ca mình thích.
Có bao giờ chỉ vì một câu viết, bạn yêu luôn cả nguyên quyển sách? Háo hức lật đi lật lại để đọc đến thuộc lòng đoạn văn hợp ý mình.
Có bao giờ chỉ vì một lần hiếm hoi người ta tốt với bạn, bạn yêu luôn tất cả những lần họ đối tệ với mình? Và dẫu cho họ có trăm ngàn lần không đúng, không đáng, thì bạn vẫn thứ tha, bởi chỉ cần một lần duy nhất họ đã từng xứng đáng.
#suutam
#homnaythaobuon
See Translation