Có người dạy tôi mỗi lúc buồn hãy nhìn lên Thánh Giá

Có người dạy tôi mỗi lúc buồn hãy nhìn lên Thánh Giá,
Những ngày buồn về sau tôi luôn nhìn Thánh Giá và trời cao để tin, cậy, mến và tạ ơn.”Tôi vẫn tin rằng trên đời này những người thực sự yêu nhau thì cho dù có đi bao lâu, bao xa đi chăng nữa thì cũng sẽ về bên nhau. Bởi vì tôi đã từng thấy được, những người yêu nhau, nhưng lại rời xa nhau, mòn chân mải miết đi tìm thứ gọi là “hạnh phúc phù hợp”, thế nhưng tuổi xuân qua đi, năm tháng qua đi, bản thân họ lại tìm về chốn cũ, tìm về người cũ… hôm qua diễn nguyện thương khó mùa chay..