Có những điều mình biết thì mình nói

Có những điều mình biết thì mình nói! Có những điều mình biết nhưng mình chưa nói! Có những điều mình chưa nói không có nghĩa là mình im lặng mà mình hành động theo cách khác…
Quan trọng là góp được chút nào đó tích cực vào việc giải quyết các vấn đề của xã hội!
Tinh thần #đừngimlặng là để khuyến khích trình bày ý kiến, quan điểm chứ không phải bạ đâu nói đó, suy diễn bừa bãi, công kích tiêu cực, làm phức tạp thêm tình hình.
Đúng không?
Mỉm cười, mỉm cười, và mỉm cười!
P/s: có khi nào các bạn chửi mình sau đó thấy sai thì biết nói lời xin lỗi không? Từ năm ngoái vụ clip cá chết, vụ vu khống mình về các hoạt động thiện nguyện nữa… Thời gian sẽ có câu trả lời! Đừng vội gây thêm khẩu nghiệp làm gì!