“Có những nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng

“Có những nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, chúng ta nhìn thấy trong người khác chính bản thân mình. Muốn biết một người nghiêng về phần tốt nhiều hơn hay nghiêng về phần xấu nhiều hơn, câu hỏi đơn giản nhất là hỏi họ về những người xung quanh họ. Nếu họ nói rất nhiều về những cái tốt của những người xung quanh họ, thì nhiều khả năng bản thân họ cũng đang sống tốt.
Còn ngược lại, nếu họ nhìn thấy rất nhiều cái xấu trong người khác, thì nhiều khả năng họ cũng chưa nhận thức rõ mình đang nghiêng về cái xấu nhiều hơn. Ở đây, tôi dùng từ “nghiêng về” vì đối với tôi, con người không tốt, không xấu, chỉ là chúng ta tự nhận thức và lựa chọn nghiêng về bên nào nhiều hơn mà thôi.”
See Translation