Cuối cùng cũng đã xong cho nơi chốn trở về của chúng mình

Cuối cùng cũng đã xong cho nơi chốn trở về của chúng mình. Hài lòng ở mức 85%. Nhận nhà 5/1/2017 mà đến tận hôm nay, 27/5 mới xong vì chờ cứ bận bịu hết chuyện này đến chuyện khác, delay hết lần này đến lần khác. Giờ thì đã có thể tận hưởng được rồi. Còn phòng ngủ của Bách với phòng ngủ của My- Nguyên và phòng làm việc kiêm phòng thay đồ chưa chụp được. Sẽ update dần dần cùng với… quà tặng tân gia của bạn bè nhá, hehe! Đặc biệt tủ sách đang trống nhiều chỗ. Cần sách của bạn bè tặng để lấp đầy (Đã dành riêng 1 góc rồi).