Cuối tuần cứ xa nhà suốt buồn lắm

Cuối tuần cứ xa nhà suốt buồn lắm
Ai cũng bảo dạo này nhìn xơ xác quá ):
Thôi được các bạn tin tưởng nên an ủi chút.
Cái cô học viên này ngồi im thít cả 10 buổi. Hoá ra ghi chép không bỏ sót thứ gì.
Đỗ Thắng