(Dặm đường đất nước)

(Dặm đường đất nước)….Một thánh địa của người Chăm theo đạo Hồi tại huyện An Phú, tỉnh An Giang (Chăm Islam). Theo kinh nghiệm cá nhân, người Chăm Islam Việt Nam tập trung chủ yếu ở An Giang phân bổ dọc từ huyện An Phú ngược lên phía bắc tận dòng sông Bình Di (xã Quốc Thái), giáp biên Campuchia!
Ngoài ra đi về phía Đông, qua phà Châu Giang (tp Châu Đốc) đến địa phận xã Châu Phong (thuộc thị xã Tân Châu, nổi tiếng với làng Chăm Châu Giang đc các bác NAG khai thác cả rổ). Khi chạy xe máy qua phà Tân Châu về thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cũng thấy rất nhiều kiến trúc Chăm, do thời gian ít không kịp khảo sát…
(Mấy hum nay bạn bè nhắc Chăm quá nhớ Chăm thì biên tút sau này face nhớ – An Phú, An Giang, 11/2014)