Để biết ai đã Hack Facebook của mình các bạn cứ comment theo dòng lệnh sau: @ [4:0] (viết liền không khoảng cách) trong phần comment

Để biết ai đã Hack Facebook của mình các bạn cứ comment theo dòng lệnh sau: @ [4:0] (viết liền không khoảng cách) trong phần comment, nếu hiện lên tên Mark Zuckerberg thì face bạn an toàn, còn tên ai đó…thì đó chính là thủ phạm
thử xem nhé !
Nguồn: copy
See Translation