Để trở thành Sinh viên

Để trở thành Sinh viên, một học sinh Hàn Quốc: Có thức đến 3h sáng để học cũng chưa chắc đỗ đại học
Tại đây, ngày thi vào đại học là một ngày mang tính trọng đại quốc gia, thậm chí có những chuyến bay có ảnh hưởng đến bài thi nghe, nói tiếng Anh cũng bị tạm hoãn.
Xét ở Việt Nam, sinh viên là ai! Người nối tiếp các thế hệ đi trước định hình đất nước, giống như chiếc cầu vậy nối giữa các thế hệ. Thực tế chỉ ra ở Việt Nam, cầu xây từ vốn viện trợ, thiết kế cầu do người nước ngoài là chủ yếu, thi công cầu do người Việt và kết cấu cầu thường bị thay đổi về chất và lượng. Vậy tổ quốc nào là của người dân Việt Nam, hay sinh viên nào mới là sản phẩm của sự kế thừa lịch sử, giá trị dân tộc của Việt Nam!