Đi hết TBN chơi 100 cái lễ hội rồi đầu tiên thấy cái lễ hội lầy vậy luôn

Đi hết TBN chơi 100 cái lễ hội rồi đầu tiên thấy cái lễ hội lầy vậy luôn, đường đông như kiến 24/24, ca hát nhảy múa trống nhạc ko ngừng, chọi bò bò đuổi um sùm, cái lễ hội ném cà chua chắc mình ở nhà ngủ quá má ơi
See Translation