Đoàn phim mới phát hiện ra NAG tiềm năng Thai Pham

Đoàn phim mới phát hiện ra NAG tiềm năng Thai Pham, nên các chị em phụ nữ trong đoàn phải đặt lịch hàng ngày để có ảnh đổi avatar trên fb. Hôm nay mới đến lịch e được chụp đấy. Tóm lại là a ý sắp làm tất ăn cả rồi…make up, làm tóc, chụp hình, chỉnh ảnh…