Gần nữa ngàn túi sản phẩm ăn vặt đóng gói Startup Một

Gần nữa ngàn túi sản phẩm ăn vặt đóng gói Startup Một-cọng-rơm của Hoan đi Hội chợ Tp Đà Nẵng du hí rồi.
Sau Miền Bắc xong; giờ đến lúc Anh em Miền Trung quê hương mình được thưởng thức nhé. <3.<3.<3. Cảm ơn vì sự hào sảng.Iu lắm các tình iu to bự người trẻ nhiều nhiều. <3.<3.<3. p/s: 25k đến 35k cho 1 túi sản phẩm thôi các tình iu nhé 😉 ════════════ Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ). T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy. #Motcongrom #Đacsananvat