Giải quyết xung đột bằng năng lượng yêu thương

Giải quyết xung đột bằng năng lượng yêu thương.
Con người là sản phẩm của tư duy chính mình. Con người thường cho mình giỏi nhất, hay nhất, tốt nhất và người khác thì không. Khi phán đoán sự việc và hành xử thì áp đặt và duy ý chí theo cái tôi nên luôn tạo xung đột. Giải quyết tranh cải chỉ muốn đúng sai và thắng thua và luôn tỏ ra mình có lý.
Người xưa có câu: Trăm cái lý không bằng một tý cái tình
Không dành chút thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm làm sao hiểu
Không chút vị tha đễ bỏ qua lỗi lầm người khác làm sao hàn gắn
Không nuôi dưỡng từ tâm thì làm sao phá đi cái tôi to lớn trong lòng
Không tìm cầu học hỏi làm sao có trí tuệ để nhìn thấu rõ ngọn nguồn
Yêu thương phải học, phải nuôi dưỡng mỗi ngày, và phải thực hành nơi chính người thân yêu của mình mới có được trãi nghiệm sống.
Chúc bạn thành công khi thực hành yêu thương.