Góc nhìn từ phía người phải loay hoay tìm cách thay đổi 1 hệ thống tổ chức y tế quá cũ nát và lạc hậu cùng sự phát triển xã hội không có kế thừa

Góc nhìn từ phía người phải loay hoay tìm cách thay đổi 1 hệ thống tổ chức y tế quá cũ nát và lạc hậu cùng sự phát triển xã hội không có kế thừa.
Muốn thay đổi phải có thời gian, muốn minh bạch phải có chế tài, để bảo vệ những người làm tử tế và trừng phạt những kẻ sai trái.
Bây giờ, toàn những người tử tế phải chịu thiệt thòi như vậy thì có ai muốn làm người tốt?