HẠ LÝ

HẠ LÝ
(Hồng Thanh Quang)
Trẻ trung ạ, kiểu gì em cũng đúng
Với tiếng cười như tiếng vỡ pha lê…
Anh luống tuổi, anh luôn là vô lý,
Cách chi đi để không lại quay về!
Nắng chang chói đốt những vòm phượng đỏ,
Ve râm ran nhẫn nại khúc si tình.
Anh thảng thốt nhìn người xe đông đúc,
Càng thấm hơn nỗi quạnh riêng mình….
Em thừa thãi tháng ngày phía trước,
Chuyện hôm nay chỉ để thử đùa chơi,
Cần chi biết trái tim anh sa mạc
Đã khát khô trong hạn hán lâu rồi…
Trẻ trung ạ, chẳng có ai tội lỗi,
Nhịp thời gian làm lệch những duyên lành.
Anh rất hiểu, kiểu gì em cũng đúng,
Khi mắt huyền đã đốt rụi lòng anh…
(28-5-2014)