Hãy cứ tự tin thay đổi mình

Hãy cứ tự tin thay đổi mình. Các bạn sẽ thấy vô cùng thoải mái sau khi cắt tóc. Tôi đã làm và khách hàng cũng vậy.
Quan điểm chúng tôi giống nhau, ít nhât 1 lần trong đời để tóc ngắn. Xấu hay đẹp k quan trọng, quan trọng chung tôi đã vượt qua chính mình✌️
Tác phẩm cuối ngày hẹn các chế ngày mai dồn dập nhớ