Hôm qua tôi livestream về đầu tư

Hôm qua tôi livestream về đầu tư, lý thuyết hết sức cơ bản. Tôi nói về Tỷ suất lợi nhuận và rủi ro. Và tôi có hướng dẫn cách bạn không chuyên tài chính cách tính tỷ suất lợi nhuận của dòng tiền.
Trong hình là ví dụ mà tôi đã dùng trong Clip.

Cơ bản về đầu tư: lợi nhuận và rủi ro.Hẹn gặp các bạn lúc 7:00 tối thứ ba, thứ sáu hàng tuần nhé.Thân áiLMC

Người đăng: Lâm Minh Chánh vào 29 Tháng 8 2017

Phi vụ đầu tư:
Đầu tư vào Cty A: 100 triệu, 3 Năm đầu: nhận lãi 15 triệu, 2 năm sau: nhận lãi 10 triệu. Năm sau không nhận được lãi và bán phần hùn được 120 triệu
Tỷ suất lợi nhuận của phi vụ đầu tư này là bao nhiêu?
Vì các bạn nghe clip là ngoại đạo về tài chính, kinh tế, nên tôi không giải thích sâu mà chỉ cho các bạn công thức trên Excel để tính tỷ suất lợi nhuận của các dòng tiền. Đó là công thức IRR.
Như hình vẽ tôi dùng IRR (tất cả các dòng tiền này theo năm) thì tính ra tỷ suất lợi nhuận của phi vụ đầu tư này là 14.16%/Năm.
Có một bạn chuyên về tài chính kế toán, inbox cho tôi nói hình như anh giải thích sai về IRR. Em học về r, IRR, NPV thấy khác.
Tôi đang bận nên nói nên chỉ nói gọn, vì các bạn nghe clip không chuyên về tài chính nên tôi kg giải thích sâu. Nhưng trong bài toán này, tôi đã dùng IRR để tính được tỷ suất lợi nhuận của phi vụ đầu tư là là 14.16%, và nấu cần tôi sẽ giải thích sau khi có thời gian gặp bạn ấy. Có lẻ là tôi giải thích trong Clip sau.
Giờ tôi nhờ bạn nào ngành đầu tư, tài chính giải thích giúp cho người bạn tôi tại sao tôi dùng IRR của Excel để tính tỷ suất lợi nhuận của dòng tiền. Nguyên lý nằm ở đâu? 🙂 Cám ơn các bạn nhé.
Thân ái
LMC
** 7:00 tối thứ sáu, tôi livestream bài 2 về Marketing, giáo trình “Principles of Marketing”, tác giả: GS Philip Kotler và GS Gary Amstrong, ấn bản 17 xuất bản năm 2017 nhé.