hướng dẫn sử dụng là Ngậm tẩy răng trong vòng 1 tiếng

hướng dẫn sử dụng là Ngậm tẩy răng trong vòng 1 tiếng.
Ngủ quên, ngậm tẩy đến 8 tiếng luôn!
KẾT QUẢ: Ê răng suốt từ 6h sáng đến giờ. Người cắm cảu bứt rứt không làm được việc gì, không ăn được gì!
đẹp khó & khổ vậy sao???